ก๋วยเตี๋ยวชามละบาท

ก๋วยเตี๋ยวชามละบาท

รูปนี้ถูกถ่ายที่ อุบลราชธานี ที่หมู่บ้านราชธานีอโศก ทุกๆปีที่นี่จะมีงานตลาดอาริยะ ขายของตํ่ากว่าทุนคลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่facebookของราชธานีอโศก

โฆษณา